Workshop

Design Research & Innovation Festival (DRIVE) – circular design

 • Datum

  26Oct

 • Tijdstip

  10:00 - 13:00

 • Locatie

  Poppodium Effenaar, Dommelstraat 2 Eindhoven

 • Regio

  Noord-Brabant

Wat betekent circulair ontwerp eigenlijk voor de partijen in een keten? Hoe verhoudt een producent zich tot een consument, tot een afvalverwerker of tot een toeleverancier? Wat betekent het om bij het ontwerpen van een product of service, de impact op verdienmodellen van al deze partijen mee te nemen? We laten ontwerpers en onderzoekers aan het woord, en geven jou tijdens de werksessies de kans om kennis te maken met nieuwe methoden, guidelines en een kennisplatform waar alles samen komt.

CIRCO, een van de partners van CIRCONNECT, verzorgt tijdens deze ochtend een werksessie:

Optimalisatie van het kennisplatform voor circular design

door: Pieter van Os & Petra Graatsma (CIRCO)

CIRCONNECT is het inspirerende, verbindende en katalyserende kennisknooppunt op het gebied van circulair ontwerpen. Met onze samenwerkende partners ontwikkelen we kennis en ervaring op het gebied van circulair ontwerpen en ontsluiten we deze kennis via het platform.

Tijdens de workshop hopen we CIRCONNECT naar een hoger niveau te tillen, waarbij we nadrukkelijk de verbinding met kennisinstellingen zoeken. Aan de hand van een reeks vragen gaan we samen met de deelnemers dieper in op de werking van het kennisplatform. Onderwerpen die aan bod komen:

 • Hoe kan CIRCONNECT eraan bijdragen dat onderzoeksresultaten bij bedrijven en ontwerpers komen?
 • Hoe kunnen de leerpunten uit de praktijk van circulair ondernemen weer input vormen voor onderzoek?

We nodigen met name kennisinstellingen uit om deel te nemen aan deze werksessie. De resultaten van de werksessie worden gebruikt om het kennisplatform te optimaliseren voor de verschillende doelgroep.

Meld je hier aan

CIRCONNECT partner

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

Gerelateerde events

24Sep
 • Webinar

Circular Tactics & Tools Talk – Toekomstbestendig ontwerp

Read more about

Ontvang nieuws en updates

Expert kennis, handige informatie en meer, meteen in je inbox.

Naam

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam