Voedsel en Agri

Een gezond voedselsysteem is de basis voor een gezonde maatschappij. Maar we staan voor enorme uitdagingen op dat vlak. Een groeiende wereldbevolking, een toename in mensen met chronische honger enerzijds en een stijging in dieetgerelateerde welvaartsziekten anderzijds. Bovendien heeft ons voedselsysteem een enorme milieu-impact: een kwart tot een derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit de voedsel en agri sector. We moeten dus werken naar een gezond, klimaatneutraal voedselsysteem waarin we grondstoffen hergebruiken en ruimte bieden aan biodiversiteit. Daar heeft iedereen een rol in: boeren, industrie, handel en consumenten.

Het Nationale Grondstoffenakkoord en de transitieagenda biomassa en voedsel sturen aan op een volledig circulair en regeneratief gebruik van nutriënten en bodem. Een stevige opgave, die vraagt om een holistische aanpak. Hierbinnen is een grote rol weggelegd voor biomassa: een belangrijke motor van de circulaire economie. Enerzijds een reststroom, maar anderzijds een grondstof voor voedsel, veevoer, chemie, materialen, transportbrandstoffen en energie. Het gebruik ervan draagt bij aan verduurzaming van veel verschillende sectoren.

Circulair ontwerp speelt een belangrijke rol in het verduurzamen van de voedsel en agri sector. Het verminderen van (voedsel)verspilling, het verwaarden van reststromen tot circulaire biobased producten, het regeneratief gebruiken van grondstoffen, bodem en nutriënten. Door met een ontwerpblik van waardebehoud en creatie te kijken, ontstaan heel veel circulaire kansen voor voedsel en agri.

Uitgelichte bijdragen

Case
 • Rethink
 • |
 • Gebruik en gedrag
 • |

Horeca in midden-brabant verspilt ruim 54% minder voedsel

 • Jeanette van Horssen |
 • 31 augustus 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Artikel
 • Gebruik en gedrag
 • |
 • Ketensamenwerking
 • |

Daktuin Moes wordt Up New Food locatie

 • Jeanette van Horssen |
 • 31 augustus 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about

Bijdragen

Webinar
 • Business modellen
 • |
 • Beleid en regelgeving
 • |

Terugblik Expert Café – ESPR & invloed op productontwerp

 • Eddy Carree |
 • 28 juni 2024 |
 • Leestijd 3 minuten

Read more about

Read more about
Tool
 • Business modellen
 • |
 • Financiering
 • |

Ondersteuningsprogramma’s voor Ondernemers

 • Versnellingshuis Nederland circulair! |
 • 17 september 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Publicatie
 • Business modellen
 • |
 • Financiering
 • |

Guide to creating a financeable circular business

 • Mara Haverkort |
 • 17 september 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Kenniskaart
 • Business modellen
 • |
 • Financiering
 • |

Kenniskaart Circulaire Economie

 • Mara Haverkort |
 • 17 september 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Case
 • Rethink
 • |
 • Gebruik en gedrag
 • |

Horeca in midden-brabant verspilt ruim 54% minder voedsel

 • Jeanette van Horssen |
 • 31 augustus 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Artikel
 • Gebruik en gedrag
 • |
 • Ketensamenwerking
 • |

Daktuin Moes wordt Up New Food locatie

 • Jeanette van Horssen |
 • 31 augustus 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Publicatie
 • Rethink
 • |
 • Materiaalkeuze en impact
 • |

Circulair ontwerpen in beeld

 • Rijkswaterstaat |
 • 19 juli 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Publicatie
 • Rethink
 • |
 • Materiaalkeuze en impact
 • |

Introductie circulair ontwerpen Nederland

 • Rijkswaterstaat |
 • 19 juli 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Publicatie
 • Gebruik en gedrag
 • |
 • Einde gebruik
 • |

Community of Practice Herbruikbare verpakkingen

 • Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) |
 • 13 juli 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about
Publicatie
 • Gebruik en gedrag
 • |
 • Einde gebruik
 • |

Consumentengedrag

 • Rijkswaterstaat |
 • 13 juli 2022 |
 • Leestijd < 1 minuut

Read more about

Read more about

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam