Waardesysteem

We bouwen aan een wereld waarin circulair ontwerp de nieuwe standaard wordt. Waarin waardebehoud vanzelfsprekend is. Als individueel bedrijf kun je zelfstandig stappen zetten door je product-dienst ontwerp en business model circulair te maken. Maar vaak zijn er ook collectieve aanpassingen in het waardesysteem of de waardeketen vereist. In een nieuw waardesysteem richten we verantwoordelijkheden, processen en randvoorwaarden collectief in. Hierdoor ontstaan andere ketens en worden nieuwe systeempartijen betrokken. En er zijn bijvoorbeeld nieuwe informatiestromen en geüpdatete industriestandaarden nodig. Kortom: alle elementen van de traditionele waardeketen gaan onder de loep om het nieuwe waardesysteem waar te maken.

De elementen van een waardesysteem

Hoe richten we een nieuw waardesysteem in dat past bij de circulaire economie? Hieronder vind je informatie over de verschillende elementen van een circulair waardesysteem.

19 bijdragen

Ketensamenwerking

Wat is er nodig om een optimale samenwerking tussen partijen in de hele keten te realiseren? Krijg inzicht in de mogelijkheden en randvoorwaarden voor circulaire ketensamenwerking.

Read more about
10 bijdragen

Inzamelsystemen

Van voorraadbeheer tot retourtransport: leer meer over het operationeel en logistiek sluiten van product en materiaal cycli.

Read more about
5 bijdragen

Standaardisatie en normering

Er zijn collectieve industrie- en ketenafspraken nodig die als nieuwe ontwerpcriteria voor individuele spelers gaan gelden.

Read more about
2 bijdragen

Dataficatie / digitalisering

Digitalisering en Smart Industry elementen in alle levensfasen van een product dragen bij aan het sluiten van de keten en realiseren van waardebehoud.

Read more about

Gerelateerde events

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam