Maak kennis met de Circonnect partners

Deze partners vormen de kern van het Circonnect programma. Zij zetten zich in om kennis van circulair ontwerp in toepasbare vorm beschikbaar te maken en breed te delen met bedrijven en ontwerpers. Met als doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Branchevereniging Meubelindustrie en Interieurbouw (CBM)

Koninklijke CBM is de branchevereniging voor de meubelindustrie en interieurbouw. Bij CBM zijn zo'n 600 bedrijven aangesloten die gerelateerd zijn aan de meubelindustrie en onder de CAO vallen. CBM ontzorgt en helpt ondernemers o.a. met juridische ondersteuning, vakopleiding, energie en duurzaamheid.

Bekijk profiel

Read more about

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een kennisinstelling met een breed aanbod aan hoger beroepsonderwijs. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk. Circular design bij de HvA omvat onderzoek en onderwijs bij verschillende HvA-faculteiten.

Bekijk profiel

Read more about

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Steeds meer ondernemers willen duurzaam verpakken, omdat ze het belang én de kansen zien van een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Daarom adviseert en inspireert het KIDV bedrijven met advies op maat. We bieden feitelijke kennis en praktische tools, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderzoek, actuele trends en kennis van de verpakkingsketen.

Bekijk profiel

Read more about

Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK)

De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie is de brancheorganisatie voor de rubber- en kunststofverwerkende industrie.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Brabant

Met de CIRCO-methode helpt CIRCO Hub Brabant bedrijven bij het (her)ontwerpen van circulaire producten, design strategieën of businessmodellen.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Drenthe

De CIRCO Hub in Drenthe helpt bedrijven en ondernemers om hun circulaire ambities te realiseren door producten, diensten en businessmodellen door te ontwikkelen of te (her)ontwerpen.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Friesland

Samen met de partners Rabobank, Ynbusiness, gemeente Leeuwarden en provincie Fryslân voorziet Circulair Friesland de bedrijven in Friesland van CIRCO Tracks in verschillende sectoren.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Groningen

Met de CIRCO-methode helpt CIRCO Hub Groningen bedrij ven bij het (her)ontwerpen van circulaire producten, designstrategieën of businessmodellen.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Midden-Nederland

Hub Midden Nederland als springplank voor een circulaire transitie in de regio Midden Nederland. De circulaire economie ontstaat immers niet vanzelf. Wij helpen ondernemers en creatieve professionals in onze regio hun producten, diensten en businessmodellen circulair door te ontwikkelen of (her)ontwerpen.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Noord-Holland

Door de inzet van Tracks stelt CIRCO Hub Noord Holland mkb-bedrijven in de gelegenheid om aan de slag te gaan met een circulair product of dienst en zo nieuwe duurzame businessmodellen te creëren.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Oost-Nederland

Wij helpen ondernemers en creatieve professionals in Gelderland en Overijssel hun producten, diensten en businessmodellen circulair door te ontwikkelen of (her)ontwerpen om zo de transitie naar een circulaire economie te versnellen.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub-Limburg

CIRCO Hub Limburg ondersteunt het Limburgse bedrijfsleven om te transformeren van een lineair businessmodel naar een circulair businessmodel.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Zeeland

Om het Zeeuwse bedrijfsleven te ondersteunen op de weg naar een circulaire economie hebben de Rabobank, Impuls Zeeland, Dockwize en de Provincie Zeeland de handen ineen geslagen om bedrijven in de regio te ondersteunen om aan de slag te gaan met het (her)ontwerpen van een circulair product of dienst, inclusief businessmodel.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO Hub Zuid-Holland

In de provincie Zuid-Holland zijn we actief op circulair gebied en werken we nauw samen met regionale partners om CIRCO Tracks tot stand te brengen en uit te voeren.

Bekijk profiel

Read more about

Provincie Overijssel

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Provincie Overijssel heeft als doelstelling: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. Overijssel stimuleert en ondersteunt bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige economie.

Bekijk profiel

Read more about

Rijkswaterstaat

De afdeling Circulaire Economie en Afval van Rijkswaterstaat is het kenniscentrum over circulaire economie en afval. Onze ambitie is de grondstof kringlopen te sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te brengen. Samen met ketenpartners werkt Rijkswaterstaat aan het sluiten van materiaal- of productketens door het uitvoeren van projecten op gebied van circulair ontwerpen, duurzame inkoop en kringloop van ketens zoals kunststof en textiel.

Bekijk profiel

Read more about

TNO

TNO is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek. Als deel van haar missie onderneemt TNO veel activiteiten in het domein van Circulaire Economie, zoals het ontwikkelen van (recycling-)technologie, het analyseren van milieu-impact en van economische consequenties van beleidsambities en het inzicht bieden in de consequenties van nieuwe technologie (ICT) op duurzaamheid en circulariteit.

Bekijk profiel

Read more about

TU Delft

Binnen de faculteit van Industrieel ontwerpen aan de TU Delft houdt de vakgroep Design for Sustainability zich bezig met duurzame productontwikkeling en ontwerpen binnen de circulaire economie.

Bekijk profiel

Read more about

Versnellingshuis Nederland circulair!

Het Versnellingshuis richt zich op het bedrijfsleven uit het mkb omdat ondernemers de grootste impact realiseren richting hun afnemers, toeleveranciers en uiteindelijk de consument. Samen kunnen we systeem veranderen richting een circulaire economie.

Bekijk profiel

Read more about

Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool zet zich in om organisaties te helpen in de omslag van lineair naar circulair. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt Zuyd Hogeschool bij aan de circulaire maatschappij en worden vraagstukken opgepakt vanuit verschillende disciplines gericht op circulair produceren, waardevolle wijken en toekomstbestendig bedrijfsleven.

Bekijk profiel

Read more about

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam