Maak kennis met de CIRCONNECT Partners

Wij bundelen onze krachten om bestaande kennis en ervaringen op het gebied van circulair ontwerpen breed toegankelijk te maken. Ook ontwikkelen we nieuwe kennis. Samen versnellen we de transitie naar een circulaire economie.

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO)

De BNO is de grootste community van ontwerpers en ontwerpbureaus in Nederland. We bieden juridisch en zakelijk advies op maat en een uitgebreid professioneel netwerk, organiseren inspirerende workshops, events en trainingen, lobbyen voor een goed ontwerpklimaat, publiceren Dd (Dutch designers News, Magazine & Yearbook), en nog veel meer.

Bekijk profiel

Read more about

Branchevereniging Meubelindustrie en Interieurbouw (CBM)

Koninklijke CBM is de branchevereniging voor de meubelindustrie en interieurbouw. Bij CBM zijn zo'n 600 bedrijven aangesloten die gerelateerd zijn aan de meubelindustrie en onder de CAO vallen. CBM ontzorgt en helpt ondernemers o.a. met juridische ondersteuning, vakopleiding, energie en duurzaamheid.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

Hogeschool van Amsterdam

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is een kennisinstelling met een breed aanbod aan hoger beroepsonderwijs. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt de HvA bij aan de vernieuwing van de beroepspraktijk. Circular design bij de HvA omvat onderzoek en onderwijs bij verschillende HvA-faculteiten.

Bekijk profiel

Read more about

Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV)

Steeds meer ondernemers willen duurzaam verpakken, omdat ze het belang én de kansen zien van een circulaire economie voor verpakkingsmateriaal. Daarom adviseert en inspireert het KIDV bedrijven met advies op maat. We bieden feitelijke kennis en praktische tools, gebaseerd op toegepast wetenschappelijk onderzoek, actuele trends en kennis van de verpakkingsketen.

Bekijk profiel

Read more about

Midpoint Brabant

Midpoint Brabant is de schakel tussen bedrijven, overheid, onderwijs en maatschappij. Samen werken we aan een slimme, duurzame economische groei en samenleving in Midden-Brabant.

Bekijk profiel

Read more about

Noordelijk Innovatielab Circulaire economie (NICE)

NICE werkt aan vraagstukken, op het gebied van Circulaire Economie, van overheden, bedrijven, kennisinstellingen en burgers.

Bekijk profiel

Read more about

Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie (NRK)

De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie is de brancheorganisatie voor de rubber- en kunststofverwerkende industrie.

Bekijk profiel

Read more about

Oost NL

Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van de provincies Gelderland en Overijssel en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat versterken wij de regionale economie. We laten ondernemers die bijdragen aan maatschappelijke oplossingen duurzaam innoveren, investeren en internationaliseren.

Bekijk profiel

Read more about

Provincie Overijssel

Overijssel is hard op weg naar een circulaire economie. Provincie Overijssel heeft als doelstelling: de economie in 2050 volledig laten draaien op producten en grondstoffen die worden hergebruikt. We doen dit samen met bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek, beleid, uitvoering en bestuur. Overijssel stimuleert en ondersteunt bedrijven om te blijven vernieuwen en te investeren in digitalisering, innovatie en duurzaamheid. Zo dragen we bij aan een toekomstbestendige economie.

Bekijk profiel

Read more about

Rijkswaterstaat

De afdeling Circulaire Economie en Afval van Rijkswaterstaat is het kenniscentrum over circulaire economie en afval. Onze ambitie is de grondstof kringlopen te sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te brengen. Samen met ketenpartners werkt Rijkswaterstaat aan het sluiten van materiaal- of productketens door het uitvoeren van projecten op gebied van circulair ontwerpen, duurzame inkoop en kringloop van ketens zoals kunststof en textiel.

Bekijk profiel

Read more about

TNO

TNO is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek. Als deel van haar missie onderneemt TNO veel activiteiten in het domein van Circulaire Economie, zoals het ontwikkelen van (recycling-)technologie, het analyseren van milieu-impact en van economische consequenties van beleidsambities en het inzicht bieden in de consequenties van nieuwe technologie (ICT) op duurzaamheid en circulariteit.

Bekijk profiel

Read more about

TU Delft

Binnen de faculteit van Industrieel ontwerpen aan de TU Delft houdt de vakgroep Design for Sustainability zich bezig met duurzame productontwikkeling en ontwerpen binnen de circulaire economie.

Bekijk profiel

Read more about

Versnellingshuis Nederland circulair!

Het Versnellingshuis richt zich op het bedrijfsleven uit het mkb omdat ondernemers de grootste impact realiseren richting hun afnemers, toeleveranciers en uiteindelijk de consument. Samen kunnen we systeem veranderen richting een circulaire economie.

Bekijk profiel

Read more about

Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool zet zich in om organisaties te helpen in de omslag van lineair naar circulair. Door de koppeling van onderwijs en praktijkgericht onderzoek draagt Zuyd Hogeschool bij aan de circulaire maatschappij en worden vraagstukken opgepakt vanuit verschillende disciplines gericht op circulair produceren, waardevolle wijken en toekomstbestendig bedrijfsleven.

Bekijk profiel

Read more about

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam