Europees Parlement geeft circulaire economie een boost

EP-168885A_PressConf_Repair

Foto: © European Union 2024 – Source : EP

Het was een mooie week voor iedereen die een toekomstbestendige, circulaire economie dichterbij brengt. Het Europees Parlement behandelde drie belangrijke wetsvoorstellen die direct impact hebben op bedrijven en ontwerpers. En met succes, want na de Raad stemde ook het Parlement in. In dit artikel zoomen we in op de 3 voorstellen en geven we handvatten om nog meer thuis te raken in deze onderwerpen.

 

1. Ecodesign voor duurzame producten

Wat is het? Deze wet moet van duurzame producten de norm maken in Europa. Het zijn nieuwe minimumeisen op het gebied van duurzaamheid en circulariteit voor producten die op de Europese markt worden gebracht. Het gaat erom dat nagenoeg alle producten duurzamer, betrouwbaarder, herbruikbaar, herstelbaar, gemakkelijker te onderhouden, recyclebaar én efficiënter worden qua energie- en hulpbronnen. De nieuwe wetgeving gaat veel verder dan de huidige richtlijnen die zich voornamelijk beperken tot energieconsumptie van producten.

Volgende stap? De verordening is bijna klaar voor publicatie in het EU-Publicatieblad en de bijhorende inwerkingtreding 20 dagen na publicatie. Alleen de 27 EU-lidstaten moeten de wet nog goedkeuren in een stemming (datum nog niet bekend).

Verder verdiepen?

 

2. Richtlijn voor de bevordering recht op reparatie

© European Union 2024 – Source : EP

Wat is het? Een van de belangrijkste bepalingen van deze richtlijn is dat fabrikanten verplicht zijn om producten te repareren tegen een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn, zelfs nadat de wettelijke garantieperiode is verstreken. Een andere cruciale stap is het verzekeren van de toegang tot reserveonderdelen, gereedschap en reparatie-informatie voor consumenten. Dit moedigt consumenten aan om zelf kleine reparaties uit te voeren of deze door een professional te laten uitvoeren, waardoor de noodzaak voor vroegtijdige vervanging wordt verminderd. Om het repareren verder te stimuleren, worden er verschillende stimulansen geïntroduceerd, zoals reparatievouchers en -fondsen.

Volgende stap? De EU-lidstaten moeten de richtlijn nog formeel goedkeuren in een stemming. Na de bekendmaking in het EU-Publicatieblad hebben de EU-lidstaten 24 maanden de tijd om deze in nationaal recht om te zetten.

Verder verdiepen?

 

3. Verordening om verpakkingen te verminderen, te hergebruiken en te recyclen

Wat is het? Het zijn nieuwe maatregelen voor duurzamere verpakkingen en minder verpakkingsafval in de EU. De regels bevatten streefcijfers voor de vermindering van verpakkingen. Zo moet de hoeveelheid verpakkingen in 2030 met 5% zijn gedaald, in 2035 met 10% en in 2040 met 15%. De EU-landen moeten vooral de hoeveelheid plastic verpakkingsafval beperken. Om onnodige verpakkingen tegen te gaan, is bepaald dat hoogstens de helft van verzamel-, verzend- en e-commerceverpakkingen leeg mag zijn. Ook worden fabrikanten en importeurs verplicht ervoor te zorgen dat het gewicht en het volume van verpakkingen tot een minimum worden beperkt. Daarnaast worden bepaalde soorten plastic wegwerpverpakkingen vanaf 1 januari 2030 verboden. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen voor onbewerkte verse groenten en fruit, verpakkingen voor voedsel en dranken die worden gevuld en gebruikt in cafés en restaurants en zeer lichte plastic draagtassen.

Volgende stap? De Europese Raad moet het akkoord formeel nog goedkeuren voordat de verordening rechtstreeks in werking kan treden.

Verder verdiepen?

Meer recent nieuws

20 september 2022

CIRCONNECT lanceert online platform dat kennis over circulair ontwerp ontsluit

Read more about
20 juni 2022

CIRCONNECT lanceert tool waarmee bedrijven zelf hun milieu impact kunnen berekenen

Read more about

Ontvang nieuws en updates

Expert kennis, handige informatie en meer, meteen in je inbox.

Naam

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam