Webinar

Expert Café Zeer Zorgwekkende stoffen en Safe by Design

14 september 2022
CIRCONNECT partner

Expert Café Zeer Zorgwekkende Stoffen en circulair ontwerp in de praktijk

Op 12 juli 2022 organiseerde het platform Circular Design CIRCONNECT een Expert Café over Zeer Zorgwekkende Stoffen en circulair ontwerp in de praktijk. CIRCONNECT partners CIRCO en NRK gaven samen met het RIVM en VNCI meer achtergrond en inzicht in dit thema.

Tijdens het Expert Café kwamen de volgende onderwerpen en sprekers aan bod:

 • Informatie over en bewustwording van Zeer Zorgwekkende Stoffen binnen de Circulaire Economie en het wettelijke kader.
  – Frieke Heens, adviseur circulaire economie bij Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
 • Aan de slag met een praktische module: hoe houd je bij het ontwerp al rekening met ZZS?
  – Ingeborg Gort, Expert team CIRCO en adviseur bij Partners for Innovation
 • Voorbeelden uit de praktijk: wat zijn dilemma’s, valkuilen en alternatieven? Het perspectief vanuit diverse branches.
  – Alex van Gelderen, Adviseur stoffenbeleid bij De Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie NRK en
  Michiel van Kuppevelt, Adviseur Chemicals Strategy for Sustainability bij Koninklijke Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie VNCI

Zeer Zorgwekkende Stoffen en Safe by Design

We zijn op weg naar een volledig circulaire economie in 2050. Daarin worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt zodat er geen of zo min mogelijk afval is. De waarde en daarmee de toepassingsmogelijkheden worden groter voor gebruikte materialen wanneer deze niet schadelijk zijn voor mens en milieu. Oftewel: als ze geen zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten.

Voor bedrijven en ontwerpers is de eerste vraag of dergelijke stoffen in hun producten verwerkt zijn. Als dat zo is, volgt de vraag hoe deze producten en / of processen kunnen worden (her)ontworpen. Op een manier dat ze in de hele levenscyclus geen schadelijke gevolgen hebben voor mens en milieu, hun hergebruikwaarde behouden blijft en de materialen ongelimiteerd ingezet kunnen worden. Dat wordt Safe by Design genoemd. In dit online Expert Café wordt ingegaan in op bewustzijn, substitutie en preventie. Ook delen diverse organisaties hun ervaringen vanuit de praktijk.

CIRCO ontwikkelde samen met RIVM een praktische Safe by Design module. Hiermee kunnen bedrijven en ontwerpers een eerste inschatting maken of hun product mogelijke ZZS bevat en wat dit voor gevolgen kan hebben in de keten in de toekomst.

Bekijk de module

 

Terugkijken en verdiepen

Tijdens het Expert Café waren de volgende presentaties:
– klik op de titel om de presentatie te downloaden –

Zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) in de Circulaire Economie
– Frieke Heens

Safe by Design en ZZS
– Ingeborg Gort

Voorbeelden uitfasering ZZS
– Alex van Gelderen

Circulair design: module (zeer) zorgwekkende stoffen
– Michiel van Kuppevelt

 

Meer informatie over zeer zorgwekkende stoffen vind je hier:

Website RIVM
Website Chemische Stoffen Goed Geregeld (Rijksoverheid)

Bekijk het webinar Je gaat naar een Nederlandse versie

CIRCONNECT partner

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

Dit vind je misschien ook interessant

Agenda

Er worden regelmatig events georganiseerd rondom diverse circular design thema’s

Bekijk de agenda

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam