TNO

TNO is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek. TNO richt zich op het leveren van bijdragen aan oplossingen voor 4 maatschappelijke uitdagingen:

  • een veilige samenleving
  • een gezonde samenleving
  • een duurzame samenleving
  • een digitale samenleving

Deze 4 maatschappelijke uitdagingen verbindt TNO met het versterken van het verdienvermogen van de Nederlandse economie.

In het kader van de duurzaamheidsambitie is TNO intensief betrokken bij de ontwikkeling en monitoring van beleid op het gebied van circulaire economie en bij het ontwikkelen van technologie die ten dienste staat van circulariteit. Bijvoorbeeld op de gebieden plastics recycling, de inzet van digitalisering t.b.v. circulariteit in de maakindustrie, circulariteit in de bouw en GWW. TNO doet dat o.a. door het ontwikkelen en toepassen van modellen die inzicht bieden in de milieu-impact van circulaire maatregelen (o.a. door het uitvoeren van LCAs), in de macro-economische impact van beleidsmaatregelen en -ambities en door inzicht te bieden in consequenties van nieuwe technologie-ontwikkelingen.

TNO verricht deze activiteiten in nauwe samenwerking met (en ondersteund door) maatschappelijke partners als het Rijk, provincial en gemeentelijke overheden, bedrijven en koepelorganisaties.

 

Algemene contactgegevens

Contactpersoon

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam