Ontwerptool: Maak een inschatting van Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) in je product

De ontwerptools van CIRCONNECT spelen in op de verschillende ontwerpvragen waar bedrijven en productieketens voor staan en ondersteunen hen bij het implementeren van een circulair product, dienst en businessmodel.

ZZS-Expert-Cafe

Dit is de module Safe by Design en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Chemische stoffen in producten en processen kunnen schadelijke gevolgen hebben voor mens, dier en milieu. Daarom dien je in het ontwerpproces en bij je materiaalkeuze rekening te houden met Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). Wat als er schadelijke chemische stoffen in jouw product of proces zitten? Hoe kom je daar achter? En hoe kun je hier in het ontwerp en materiaalkeuze rekening mee houden?

Dit kan je ermee

De Safe by Design module is ontwikkeld door CIRCO in samenwerking met het RIVM. De module geeft bedrijven en ontwerpers een eerste inschatting of hun product mogelijke zeer zorgwekkende stoffen bevat en wat dit voor gevolgen kan hebben in de keten in de toekomst. Daarnaast verschaft de module verdiepende uitleg, worden er voorbeelden gegeven en tools aangeraden om er verder zelf mee aan de slag te gaan.

Deze doelgroepen kunnen de module toepassen in hun dagelijkse werk

Deze module is bedoelt voor MKB-bedrijven en ontwerpers die meer willen weten over gevaarlijke stoffen (zeer zorgwekkende stoffen) in producten en productieprocessen en hoe je hiermee rekening kunt houden in je materiaalkeuze en productontwerp. De uitleg en voorbeelden zijn met name gericht op de bouw, maakindustrie,  consumptiegoederen- en kunststofsector.

Direct aan de slag

Er zijn verschillende mogelijkheden om je verder te verdiepen in deze tool. Ga direct aan de slag, bekijk een webinar over de tool of lees meer achtergrondinformatie. Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden.

Doen

Ga direct aan de slag met de module Safe by Design en Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS). De online e-learningmodule bestaat uit drie onderdelen die afzonderlijk en in onderlinge samenhang gebruikt kunnen worden:

  • Inleiding in de thematiek
  • Traceren van Zeer Zorgwekkende Stoffen
  • Safe by Design oplossingsrichtingen

Bekijk de module

 

Kijken

Op 12 juli 2022 organiseerde CIRCONNECT een Expert Café over Zeer Zorgwekkende Stoffen en circulair ontwerp in de praktijk. CIRCONNECT partners CIRCO en NRK gaven samen met het RIVM en VNCI meer achtergrond en inzicht over dit thema.

Bekijk het Expert Café

 

Lezen

Wil je meer informatie over zeer zorgwekkende stoffen? Kijk dan op de website van het RIVM of de website Chemische Stoffen Goed Geregeld (Rijksoverheid).