Publicatie

CIRCO materialen module

30 augustus 2022
CIRCONNECT partner

In een circulaire economie moeten wij bewuster omgaan met onze grondstoffen. Het is essentieel om een weloverwogen materiaalkeuze te maken. Binnen CIRCO wordt altijd gekeken naar materialen in relatie tot de toepassing (productniveau) en het systeem waarin dit product functioneert (systeemniveau). De Materialen Module geeft daarmee een unieke kijk op de impact van materialen gedurende hun levensduur om ons te voorzien met de nodige technische kennis om circulair te ontwerpen. De Rijksoverheid en de ondertekenaars van het Grondstoffenakkoord hebben 5 transitieagenda’s opgesteld voor economisch belangrijke sectoren en ketens die belastend zijn voor het milieu. 4 van deze sectoren en ketens – namelijk kunststoffen, maakindustrie, bouw en consumptiegoederen – vormen het startpunt van de CIRCO Materialen Module.

Bekijk de materialen module Je gaat naar een Nederlandse versie

CIRCONNECT partner

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

Dit vind je misschien ook interessant

Agenda

Er worden regelmatig events georganiseerd rondom diverse circular design thema’s

Bekijk de agenda

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam