Overheid en bedrijfsleven pakken samen elektronisch afval bij de bron aan

Veel elektronische producten zijn een zegening voor wie ermee werkt. Maar ze kunnen ook uitmonden in een enorm afval- en milieuprobleem. Om dat te voorkomen en te verminderen onderzocht Rijkswaterstaat de behoeften van het bedrijfsleven in deze sector om circulariteit te bevorderen. Een van de resultaten is de online-cursus Design for Recycling of Electronics in a Circular Economy. Deze cursus, ontwikkeld door de TU Delft en Partners for Innovation, is gratis toegankelijk vanaf 10 november 2021.
Elektronica bestaat uit meer dan 60 elementen uit het periodiek systeem. Naast de inzet van meer gerecyclede materialen zullen producenten al bij het ontwerp van elektronica rekening moeten houden met de recyclebaarheid.

Wat biedt deze cursus?
Deelnemers leren hoe met een goed ontwerp de recyclebaarheid van EEA te optimaliseren is, en hoe gerecyclede kunststoffen toe te passen. Praktijkvoorbeelden en inzichten van experts geven inzicht in huidige en toekomstige recyclingtechnologieën. Met een beter begrip van de impact van ontwerpkeuzes op het terugwinningsproces van de gebruikte materialen. Ook komen de verwachte ontwikkelingen in wetgeving en businessmodellen aan bod.

Voor wie?
De cursus is ontwikkeld voor ontwerpers en ingenieurs, maar is ook geschikt voor marketingmanagers en beleidsmakers.

Aanmelden
Inmiddels zijn er al 450 deelnemers. Dus ben je actief in de EEA industrie en wil je klaar zijn voor de Circulaire Economie? Klik dan op de knop ‘aanmelden voor de cursus’ hieronder.

Hands-on-cursus voor een beter begrip van Design for Recycling
De cursus Design for Recycling of Electronics komt tegemoet aan de behoefte van koplopers in de Elektrische en Elektronische Apparatuur (EEA)-industrie. Samen met partijen uit de keten: materiaalleveranciers, inzamelaars en recyclers, hebben zij zich verenigd in RE-CET (Redesigning Electronics in a Circular Economy Transition). Dit consortium wil binnen de Europese elektronica-industrie het gebruik van kunststof-recyclaat bevorderen. Zij benadrukken de noodzaak om bij ontwerpers en technici een beter begrip van Design for/from Recycling (DfR) te ontwikkelen. Een theoretische benadering van dit principe is al wel beschikbaar. Maar een afstemming met de gangbare ‘end-of-life’-praktijk in de industrie en de implementatie ervan in de ontwerppraktijk ontbreekt nog. Deze hands-on cursus vult deze leemte op.

Verbinden van partijen in de keten
“Het bijzondere aan deze cursus is dat we partijen aan de voorkant en de achterkant van de keten met elkaar verbinden,” benadrukt Mireille Reijme van Rijkswaterstaat. Bij de cursus zijn zowel recyclingbedrijven als producenten en leveranciers betrokken. “Daarmee zetten we een belangrijke eerste stap om elektronisch afval daadwerkelijk te beperken.”
De Nederlandse overheid streeft ernaar om in 2030 50% minder grondstoffen te gebruiken. Als uitvoeringsinstantie heeft Rijkswaterstaat de taak om deze ambitie handen en voeten te geven.

Transitie naar Circulair
Reijme ziet een duidelijke link met de transitieagenda’s Kunststoffen en Consumptiegoederen en het kenniscentrum Afval Circulair, dat het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie mede uitvoert. In de transitieagenda’s staat hoe de betreffende sector circulair kan worden in 2050 en welke acties daarvoor nodig zijn. Reijme: “Deze cursus geeft een inhoudelijke invulling aan dit programma en de bijbehorend agenda’s. Recycling is onmisbaar voor de circulaire economie, maar uiteindelijk gaat het ook om een langere levensduur, hergebruik en refurbishment.”

Aanmelden voor de cursus Je gaat naar een Engelse versie

CIRCONNECT partner

Rijkswaterstaat

De afdeling Circulaire Economie en Afval van Rijkswaterstaat is het kenniscentrum over circulaire economie en afval. Onze ambitie is de grondstof kringlopen te sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te brengen. Samen met ketenpartners werkt Rijkswaterstaat aan het sluiten van materiaal- of productketens door het uitvoeren van projecten op gebied van circulair ontwerpen, duurzame inkoop en kringloop van ketens zoals kunststof en textiel.

Bekijk profiel

Read more about

TU Delft

Binnen de faculteit van Industrieel ontwerpen aan de TU Delft houdt de vakgroep Design for Sustainability zich bezig met duurzame productontwikkeling en ontwerpen binnen de circulaire economie.

Bekijk profiel

Read more about

Dit vind je misschien ook interessant

Agenda

Er worden regelmatig events georganiseerd rondom diverse circular design thema’s

Bekijk de agenda

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam