Publicatie

Nederland circulair in 2050

22 augustus 2022
CIRCONNECT partner

De Nederlandse overheid wil zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan met als doel: een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Het Rijksbrede programma Circulaire Economie richt zich hierop. De ambitie van het kabinet is om samen met maatschappelijke partners in 2030 een (tussen) doelstelling te realiseren van 50% minder gebruik van primaire grondstoffen (mineraal, fossiel en metalen).

Dus: 100% circulair in 2050 en in 2030 op de helft. Op de website van de Rijksoverheid staat een tijdslijn waar de doelen per jaar te zien zijn voor de omslag naar een circulaire economie.

Het kabinet heeft 3 doelstellingen geformuleerd om de Nederlandse economie zo snel mogelijk circulair te maken:

1. Bestaande productieprocessen maken efficiënter gebruik van grondstoffen.
2. Wanneer nieuwe grondstoffen nodig zijn, wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van duurzaam geproduceerde, hernieuwbare (onuitputtelijke) en algemeen beschikbare grondstoffen.
3. Nieuwe productiemethodes ontwikkelen en nieuwe producten circulair ontwerpen.

Ga naar publicatie Je gaat naar een Nederlandse versie

CIRCONNECT partner

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

Dit vind je misschien ook interessant

Agenda

Er worden regelmatig events georganiseerd rondom diverse circular design thema’s

Bekijk de agenda

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam