Webinar

Terugblik Expert Café – ESPR & invloed op productontwerp

28 juni 2024
Auteur Eddy Carree
CIRCONNECT partner

Hoe ESPR de toekomst van productontwerp beïnvloed: highlights van het Expert Café”

Op 18 juni 2024 vond een online Expert Café plaats, georganiseerd door Circonnect, Rijkswaterstaat en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze webinar stond in het teken van de Verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) en de impact daarvan op productontwerp. Hieronder een terugblik op de belangrijkste presentaties en discussies.


Welkom en introductie

Jeannette Levels-Vermeer, adviseur milieu & duurzaamheid en partner bij LBP|Sight en Circonnect Expert team, opende de sessie. Ze benadrukte de cruciale rol van circulair ontwerp in het verminderen van milieu-impact en het versterken van de buisness. “Circulair productontwerp is de sleutel tot een toekomstbestendige bedrijf en een duurzamere toekomst,” aldus Jeannette. “Circonnect biedt toegang tot praktische tools en toepasbare kennis waarmee individuele bedrijven en ketens een volgende circulaire stap kunnen zetten.”


Verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR)

Sophie van Alen, beleidsmedewerker duurzaam product bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, presenteerde de nieuwste ontwikkelingen rondom de ESPR. Deze Europese verordening, onderdeel van het circulaire economie pakket, breidt de ecodesign-richtlijnen uit naar bijna alle fysieke producten. Dit betekent dat textiel en meubels nu moeten voldoen aan strenge eisen op het gebied van duurzaamheid, repareerbaarheid en milieu-impact. Een digitaal productpaspoort en uitgebreidere energielabels worden verplicht, met gedetailleerde informatie over reparatie, recycling en milieueffecten. Sophie legde uit: “Met deze verordening willen we de levensduur van producten verlengen en de circulaire economie bevorderen.”

Tijdens de Q&A sessie beantwoordde Sophie diverse vragen van de deelnemers. Een belangrijke vraag was hoe het Nederlandse NPCE (Nationaal Plan Circulaire Economie) en de ecodesign-wetgeving elkaar beïnvloeden. Sophie verduidelijkte: “Het NPCE identificeert prioritaire productgroepen die ook relevant zijn voor ecodesign. Onze input wordt meegenomen in de Europese consultaties, hoewel onze invloed beperkt is tot op zekere hoogte.”

Een andere vraag betrof het verbod op vernietiging van onverkochte producten. Sophie antwoordde: “Dit verbod richt zich op producten die worden vernietigd voordat ze in gebruik worden genomen, inclusief geretourneerde producten.”


Inzichten onderzoek ‘Ecodesign & Chemische stoffen in Meubilair’

Roel Bottema, beleidsonderzoeker bij Technopolis, presenteerde de resultaten van zijn onderzoek naar ecodesign en het gebruik van chemische stoffen in meubilair. Hij wees op de wijdverspreide aanwezigheid van schadelijke stoffen zoals brandvertragers en kleurstoffen in meubels, die essentieel zijn voor functionele en esthetische eigenschappen, maar tegelijkertijd de recycling bemoeilijken en de milieu-impact vergroten.

Het onderzoek benadrukt de noodzaak om het gebruik van deze stoffen te verminderen, alternatieve materialen te gebruiken en betere ontwerpeisen te ontwikkelen voor demontage en recycling. “De levensduur van meubilair moet verlengd worden en het gebruik van schadelijke stoffen verminderd,” aldus Roel. “Dit zal niet alleen de milieu-impact verlagen maar ook bijdragen aan een gezondere meubelindustrie.”

Tijdens de Q&A sessie werden verschillende vragen behandeld. Op de vraag naar de impact van culturele en sociaal-economische verschillen op de levensduur van meubels in Europa, antwoordde Roel: “In rijkere landen wordt vaker nieuw meubilair aangeschaft, wat de levensduur verkort. In landen met een lagere sociaaleconomische status worden meubels langer gebruikt.”


Conclusie

Dit online Expert Café gaf deelnemers inzicht in de impact van de nieuwe ESPR-verordening op productontwerp en de urgentie om het gebruik van schadelijke stoffen in meubels te terug te brengen. Sophie van Alen en Roel Bottema onderstreepten in hun bijdragen het belang van deze veranderingen en boden concrete handvatten voor bedrijven en om zich niet alleen voor te bereiden op de nieuwe eisen, maar deze ook in te zetten om een toekomstbestendig bedrijf neer te zetten.

Wil je het webinar nog eens terugkijken? Je vindt de knop onderaan deze pagina. 


Presentatie & aanvullende kennis

De presentatie die tijdens het Expert Café is getoond, is beschikbaar als naslagwerk.
Download de presentatie – 

In het Expert Café wordt verwezen naar:

  • De uitgebreide informatie vanuit de Europese Commissie over de ESPR.
  • Het onderzoeksrapport Ecodesign for furniture, door Technopolis.

Je kunt het hele webinar terugkijken via onderstaande knop.

Kijk het webinar terug Je gaat naar een Nederlandse versie

CIRCONNECT partner

Rijkswaterstaat

De afdeling Circulaire Economie en Afval van Rijkswaterstaat is het kenniscentrum over circulaire economie en afval. Onze ambitie is de grondstof kringlopen te sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te brengen. Samen met ketenpartners werkt Rijkswaterstaat aan het sluiten van materiaal- of productketens door het uitvoeren van projecten op gebied van circulair ontwerpen, duurzame inkoop en kringloop van ketens zoals kunststof en textiel.

Bekijk profiel

Read more about

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

Dit vind je misschien ook interessant

Agenda

Er worden regelmatig events georganiseerd rondom diverse circular design thema’s

Bekijk de agenda

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam