• Datum

  13Oct

 • Tijdstip

  15.30 - 17.00 uur

 • Locatie

  Online

 • Regio

  Online

Wat houdt de vernieuwde Europese ESPR regelgeving voor ecodesign in? Om welke producten en productvereisten gaat het? Wat is de samenhang met circular design? Welke ervaringen zijn er al vanuit verschillende productgroepen?

Sluit aan bij dit Expert Café en leer meer over de inhoud en ga in gesprek met experts en wissel ervaringen uit met andere sectoren.

Ecodesign

De Europese Commissie presenteerde eind maart een voorstel voor een nieuwe Verordening inzake ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR). ESPR staat voor ecodesign for sustainable product regulation, voorheen bekend onder de naam: Sustainable Products Initiative.

Het bevat nieuwe productvereisten om op korte of middellange termijn zo goed als alle producten duurzamer, betrouwbaarder, herbruikbaar, herstelbaar, gemakkelijker te onderhouden, op te knappen, te recycleren en energie- en hulpbronnen efficiënter te maken. Ecodesign is een belangrijke hefboom voor verduurzaming en circulariteit, omdat het ontwerp tot 80% van het milieueffect van een product tijdens zijn levenscyclus bepaalt.

Uitgebreide regelgeving

Alle gereglementeerde producten krijgen bovendien een digitaal productpaspoort met productspecifieke informatie. Dat zorgt ervoor dat consumenten de milieueffecten van hun aankopen beter kennen. Verder wordt het herstel, recyclen of het opsporen van zorgwekkende stoffen in de toeleveringsketen gemakkelijker. Het voorstel bevat ook maatregelen om een einde te maken aan de vernietiging van onverkochte consumptiegoederen, net als een voorstel tot bindende criteria voor groene overheidsopdrachten als stimulans voor duurzame producten.

Om welke productgroepen gaat het?

De productgroepen moeten nog vastgesteld worden. Het ophalen van suggesties hiervoor staat gepland eind 2022. Uit de voorlopige beoordeling van de Commissie is gebleken dat productcategorieën zoals textiel, meubels, matrassen, banden, wasmiddel, verf en smeermiddelen prioriteit moeten krijgen. Dat geldt ook voor tussenproducten zoals ijzer, staal en aluminium.

Programma Expert Café

In deze sessie licht het Ministerie van I&W de kaders van deze aankomende regelgeving toe. CIRCO gaat in op de samenhang met circulair ontwerp. Een aantal sectoren laten zien waar ze al mee bezig zijn en hoe zij zich voorbereiden. Het doel van deze sessie is het informeren en het uitwisselen van ervaringen en ideeën hierover.Vragen die tijdens de sessie aan bod komen:

 • Hoe zien de productvereisten eruit in het voorstel?
 • Wat is de relatie met productpaspoort?
 • Wat is de samenhang met circulair design?
 • Wat zijn de belangrijkste productgroepen waaraan wordt gewerkt?
 • Wat zijn de mogelijkheden voor zelfregulering binnen een branche?
 • Welke ervaringen zijn er al voor verschillende productgroepen?

Het exacte programma volgt nog in de komende weken.

Dit Expert Café wordt door CIRCO en Rijkswaterstaat georganiseerd vanuit het platform Circular Design CIRCONNECT. In dit platform staat het verzamelen en beschikbaar maken van circular design kennis centraal. Met als doel om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. CIRCO is initiatiefnemer en aanjager van dit platform. Inmiddels doen 15 partners mee en hebben zij een start gemaakt om het platform verder vorm te geven.

Meld je hier aan

CIRCONNECT partner

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

Rijkswaterstaat

De afdeling Circulaire Economie en Afval van Rijkswaterstaat is het kenniscentrum over circulaire economie en afval. Onze ambitie is de grondstof kringlopen te sluiten en een circulaire economie daarmee dichterbij te brengen. Samen met ketenpartners werkt Rijkswaterstaat aan het sluiten van materiaal- of productketens door het uitvoeren van projecten op gebied van circulair ontwerpen, duurzame inkoop en kringloop van ketens zoals kunststof en textiel.

Bekijk profiel

Read more about

Gerelateerde events

24Sep
 • Webinar

Circular Tactics & Tools Talk – Toekomstbestendig ontwerp

Read more about

Ontvang nieuws en updates

Expert kennis, handige informatie en meer, meteen in je inbox.

Naam

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam