CIRCONNECT lanceert online platform dat kennis over circulair ontwerp ontsluit

CIRCONNECT netwerk

Vandaag lanceert CIRCONNECT het nieuwe online kennisplatform circular design. Op www.circonnect.org delen vooraanstaande kennisinstellingen, de ontwerpsector, brancheverenigingen, regionale innovatie partijen en overheidsorganisaties opgedane kennis en ervaringen over circulair ontwerp. Zo maken zij deze kennis breed toegankelijk voor iedereen en versnellen zij de transitie naar een circulaire economie.

Circular design is de drijvende kracht in een circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie is urgent. Toenemende grondstoffenschaarste en groeiende uitdagingen rondom afval, stikstof en CO2-uitstoot vormen steeds dringender problemen. Circular design is de drijvende kracht in de transitie naar een circulaire economie. 80% van de milieu-impact van producten wordt namelijk bepaald in de ontwerpfase.

Steeds meer bedrijven en ontwerpers werken aan circulaire producten, diensten en businessmodellen. Zij ontdekken dat de circulaire transitie ook economisch aantrekkelijk is: het levert nieuwe kansen op. Tegelijkertijd is het leerproces nog in volle gang. Partijen zoeken daarom naar nieuwe kennis en tools voor hun circulaire innovatieprocessen. CIRCONNECT verzamelt en verrijkt kennis over alles op het gebied van circular design. Met die kennis kan vervolgens iedereen aan de slag: van ontwerpers en ondernemers tot beleidsmakers, onderzoekers en docenten. Het nieuwe online platform is één van de kanalen die CIRCONNECT hiervoor inzet.

Van praktijkvoorbeelden tot wetenschappelijke publicaties

Op de website staan nu al bijna 100 kennisbijdragen over circular design. Wekelijks komen daar nieuwe kennisitems bij. Het aanbod is breed en varieert van webinars over Product-as-a-Service businessmodellen of uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV), tot een training over het circulair ontwerpen van elektronica, een onderzoeksrapport over houtafval en cases van ondernemers die circular design in praktijk brengen. Hoewel de principes van circular design sectoroverstijgend zijn, is er specifieke aandacht voor de belangrijkste impact sectoren: bouw, consumptiegoederen, kunststoffen, maakindustrie en voedsel & agri.

Pieter van Os (programmanager CIRCO):

Een belangrijke uitdaging voor CIRCONNECT is dat we kennis van al deze partners op een toegankelijke manier naar ontwerpers en bedrijven toe gaan brengen. Er zijn veel dikke rapporten en over het algemeen heeft men geen zin die te lezen. Wij vertellen ze: dit staat er in het rapport en als je met dit onderwerp bezig bent dan is dát handig om erbij te pakken.

Profiteren van elkaars kennis en ervaringen

15 organisaties hebben zich nu binnen CIRCONNECT verenigd. Zij delen hun kennis en inzichten over circular design op het platform en met hun achterban. Deze partijen zijn:

Beroepsorganisatie Nederlandse Ontwerpers (BNO), Branchevereniging voor Meubelindustrie en Interieurbouw (CBM), CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) , Hogeschool van Amsterdam, het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV), Midpoint Brabant, Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie (N.I.C.E.), de Federatie Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie (NRK), Oost NL, Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat, TNO, TU Delft, Versnellingshuis Nederland circulair! en Zuyd Hogeschool.

Bart Ahsmann (directeur CLICKNL) benadrukt de waarde van CIRCONNECT:

CIRCONNECT is een belangrijk initiatief. Het is tijd om opgedane kennis en ervaring over circulair ontwerp breed te gaan delen. Kennis die de creatieve industrie kan benutten bij de ontwikkeling van circulaire businessmodellen. En waarvan alle sectoren en stakeholders kunnen profiteren.

Martin van Dord (Innovatiecoach NRK en ChemistryNL):

De circulaire kunststofketen is voor ons de komende jaren hét speerpunt. Ontwerpers (en engineers, constructeurs, etc.) spelen daarin een grote rol omdat zij bepalen of een product wel of niet circulair is.  De juiste kennis, tools en connecties zijn daarvoor cruciaal en CIRCONNECT biedt daar het platform voor. Onze bedrijven hebben veel ervaring met ketensamenwerking en delen graag hun kennis van de markt, de materialen en de processen. Om samen met ontwerpers mooie, zinvolle producten te ontwikkelen én de circulaire kunststofketen te realiseren.

Meer recent nieuws

20 juni 2022

CIRCONNECT lanceert tool waarmee bedrijven zelf hun milieu impact kunnen berekenen

Read more about

Ontvang nieuws en updates

Expert kennis, handige informatie en meer, meteen in je inbox.

Naam

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam