Tool

Self Assessment tool voor levenscyclus analyses

24 juli 2022
CIRCONNECT partner

De milieu impact van producten is voortaan snel en eenvoudig zelf in kaart te brengen met de nieuwe Self Assessment tool voor levenscyclus analyses. MKB bedrijven kunnen hiermee betere beslissingen maken die bijdragen aan een duurzame en circulaire economie. TNO ontwikkelde deze tool in samenwerking met CIRCO en LBP | Sight en ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM).

 

Levenscyclusanalyse als basis voor duurzame productstrategieën

Verduurzamen is onderwerp van gesprek bij veel bedrijven. Om te verduurzamen, is het essentieel om te weten hoe de milieu impact van organisaties en producten is opgebouwd. Levenscyclusanalyses bieden hiervoor uitkomst. Maar deze zijn specialistisch, kostbaar en tijdsintensief. Dit vormt daarmee vaak een drempel voor bedrijven om aan de slag te gaan met het meten en verbeteren van hun milieu impact.

TNO, CIRCO en LBP | Sight bundelden hun kennis en ervaring in de nieuwe Self Assesment tool. Hiermee maken zij het makkelijk voor maakbedrijven, logistieke dienstverleners en reparatiebedrijven om inzicht te krijgen in hun milieu impact. Bedrijven kunnen de tool inzetten om snel en eenvoudig een basisscreening te doen van hun producten en diensten.

De tool is vrij beschikbaar voor iedereen. De kennispartners, ondersteund door het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie (UPCM), willen zo organisaties duurzaam en circulair in beweging krijgen.

 

Inzicht in de oorsprong van milieu impact

De tool kan één of meerdere levensfases modeleren en analyseren. Hiermee krijg je inzicht in de oorsprong van de milieu impact van een product. Je kunt ook verschillende scenario’s met elkaar vergelijken. Zo kun je bijvoorbeeld de impact van levensduur verlenging in kaart brengen of het verschil tussen twee productontwerpen inzichtelijk maken.

Uniek aan de tool is dat deze transparant is over de gebruikte data en scenario’s. Zo is direct duidelijk wat er wordt berekend. Daarnaast geeft de tool de mogelijkheid om eigen data toe te voegen.

De uitkomsten geven concrete oplossingsrichtingen voor de verduurzaming van productontwerpen. Juist omdat een levenscyclusanalyse (LCA) complex is, maakt de tool gebruik van versimpelde weergaven. Dit betekent wel dat voor een preciezer inzicht alsnog het alsnog aan te bevelen is om een adviseur op het gebied van LCA’s of milieuproductverklaringen in te schakelen.

Ga naar de tool Je gaat naar een Nederlandse versie

CIRCONNECT partner

CIRCO

De circulaire economie ontstaat niet vanzelf. CIRCO (een programma van TKI-CLICKNL) richt zich op het in beweging brengen van een nieuwe markt. CIRCO activeert daarom – met steun van de overheid – ondernemers en creatieve professionals om producten, diensten en businessmodellen te (her)ontwerpen om vervolgens circulair te ondernemen.

Bekijk profiel

Read more about

TNO

TNO is de Nederlandse Organisatie voor Toegepast Wetenschappelijk Onderzoek. Als deel van haar missie onderneemt TNO veel activiteiten in het domein van Circulaire Economie, zoals het ontwikkelen van (recycling-)technologie, het analyseren van milieu-impact en van economische consequenties van beleidsambities en het inzicht bieden in de consequenties van nieuwe technologie (ICT) op duurzaamheid en circulariteit.

Bekijk profiel

Read more about

Dit vind je misschien ook interessant

Agenda

Er worden regelmatig events georganiseerd rondom diverse circular design thema’s

Bekijk de agenda

Blijf op de hoogte

Expert kennis, handige informatie en meer. Rechtstreeks in je inbox.

Naam